Trường Mầm non Song Lãng được đón nhận sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo địa phương về dự và chỉ đạo buổi lễ

 Trường Mầm non Song Lãng được đón nhận sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức Kinh tễ, chính trị, xã hội về dự và tặng hoa chúc mừng nhà trường